Gældssanering

Gældssanering

Hvis du har en stor og uoverskuelig gæld, der virker håbløs, og som du derfor ikke mener, du er i stand til at komme ud af, så er det en mulighed at søge om gældssanering. Det kan resultere i at du får eftergivet hele eller dele af din gæld. Hvis det er noget, du overvejer, så skal du være opmærksom på, at der er en række betingelser, du skal opfylde, inden det er muligt for dig at søge om en gældssanering. Derfor er det heller ikke alle personer med gæld, der er berettiget en gældssanering.

Der er en chance for, at du kan blive gældssaneret, hvis du sidder med en håbløs gæld, som du ikke kan se dig ud af ved at betale den. En gældssanering betyder, at der bliver lavet en aftale mellem dig og de kreditorer, du skylder penge. Enten bliver der lavet en fatale om, at din gæld bliver nedsat til en størrelse, hvor det er muligt for dig at følge med, så du kan betale den tilbage. Det er dog også muligt at hele din gæld vil blive helt annulleret, men det er dog kun i sjældne tilfælde.

Hvilke krav stilles der til en gældssanering?

Der er to hovedbetingelser, der er krævet, at du opfylder, hvis du ønsker at søge om gældssanering:

  • Først og fremmest, så er det et krav, at din gæld er så stor, at det ikke er realistisk for dig at betale den tilbage i løbet af den nærmeste fremtid eller tilmed gennem hele dit liv.
  • Ydermere, så er det også et kriterie, at det skal være sandsynligt, at en gældssanering reelt set vil føre til en varig og markant forbedring af dine vilkår.

Det er dog vigtigt, at det gøres klart, at hvis du har fået en gæld, der er opstået som følge af, at du selv har været ude at tage en stor række forbrugslån, så skal du ikke regne med, at det er muligt for dig at få den eftergivet. Er der tale om en sikret gæld som realkreditlån, boliglån og billån med pant i bilen, vil dertil heller ikke blive gældssaneret. I stedet er det muligt for dig at få eftergivet gæld til eksempelvis banklån, SU-lån og gæld til det offentlige eller derimod til SKAT.

Hvor stort et beløb er det muligt at få gældssaneret?

Der kan ikke gives et entydigt svar på, hvor meget, du kan få eftergivet i forbindelse med en gældssanering. Det er noget, der afhænger af en konkret vurdering af dine økonomiske forhold, som altid foretages i denne forbindelse. Hvis din økonomi f.eks. er så lille, at du ikke vil kunne betale noget tilbage, uden at det vil gå ud over dit rådighedsbeløb, så vil det være muligt for dig at få eftergivet hele din gæld. Rådighedsbeløbet er det, du har tilbage, når de faste udgifter er betalt.

Hvor stort et rådighedsbeløb har jeg som gældssaneret?

Hvis du får tildelt en gældssanering, så er du også berettiget til at have et rådighedsbeløb, som du selvfølgelig også er i stand til at leve for. Som en god tommelfingerregel, så er det meget normalt, at dine boligudgifter vil blive trukket fra dine indtægter, og dernæst vil det vurderes, hvor stort et rådighedsbeløb, du har brug for. Her vil der blandt andet blive taget hensyn til antallet af børn og om du har brug for specielle fornødenheder og hjælp som eksempelvis din medicin.

Hvordan får jeg en gældssanering?

Der er – som tidligere nævnt – en række betingelser, du skal leve op til, hvis du gerne vil have en gældssanering. Det er Skifteretten, der skal tage stilling til, om der er et reelt grundlag for at du kan få en gældssanering. Selve processen starter dog på meget simpel vis, da du blot skal udfylde et ansøgningsskema, som du dernæst skal aflevere til Skifteretten i dit område. Det er vigtigt, at du svarer grundigt på alle spørgsmålene, da du ellers kan risikere, at din ansøgning blot afvises.

Når Skifteretten har modtaget din ansøgning, så bliver den taget op til vurdering, hvor der blandt andet ses nærmere på, hvor sandsynligt det er, at du får tildelt en gældssanering. Det er meget normalt, at du vil blive indkaldt til et møde i denne forbindelse. Efterfølgende vil Skifteretten beslutte sig for, om de vil indlede en proces om gældssanering eller de i stedet vælger at afvise ansøgningen. Afvises den, så er det naturligvis fortsat muligt for dig selv at forhandle med dine kreditorer.

Hvis du ikke får eftergivet hele din gæld, men derimod kun en del af den, så bliver der også lavet en aftale med dine kreditorer om, at betale den resterende gæld af. Hvis ikke du overholder denne aftale, så skal du i stedet betale den fulde gæld tilbage. I den periode, hvor du betaler tilbage, skal du forvente, at du vil leve på et stramt budget.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*